Po schodoch

Obstarávanie tovarov a služieb

V zmysle Zák. č. 182/1993 Zz, §8b, odst. l) zverejňujeme na tomto mieste postupy pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania, prevádzky, údržby a opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytových domov:

Aktuálne výberové konania

Ukončené výberové konania