Po schodoch

Legislatíva

Tu nájdete linky pre stiahnutie dokumentov.

čítať viac ...

Obstarávanie tovarov
a služieb

Na tomto mieste zverejňujeme postupy pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania, prevádzky, údržby a opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytových domov.

čítať viac ...

Oznamy správcu

Tu nájdete aktuálne oznamy, dokumenty a formuláre žiadostí na stiahnutie.

čítať viac ...

O nás

15
rokov
skúseností
4 896
bytov v
našej správe
181
bytových
domov
9 406
obyvateľov
nám dôveruje

Naše hodnoty

Pokojné a bezpečné bývanie

Vytvárame podmienky na pokojné a bezpečné bývanie vlastníkov v ich bytových domoch.

01

Dôsledne dodržiavať zákon a stanovené pravidlá

Dôsledne dodržiavame zákon a vlastníkmi stanovené pravidlá.

02

Konať transparentne

V súvislosti so všetkými úkonmi spojenými so správou bytov a bytových domov konáme vždy transparentne.

03

Aktívne komunikovať

S vlastníkmi bytov aktívne komunikujeme, a to aj vysoko nad rámec podmienok stanovených zákonom.

04

Zhodnocovať majetok vlastníkov bytov

Majetok vlastníkov bytov zhodnocujeme a nie len udržiavame.

05

Znižovať náklady na prevádzku bytov a domov

Prijímame opatrenia na neustále znižovanie nákladov vlastníkov na prevádzku ich bytov a domov.

06

Aby sme mohli nami stanovené pravidlá a ambiciózne ciele naplniť a dodržiavať, spracovali sme systém, ktorý je plne premietnutý do našej ponuky na komplexnú správu bytových domov a nebytových priestorov. V prípade Vášho záujmu o správu bytového domu, môžete kontaktovať konateľov spoločnosti. Po zhodnotení a analýze potrieb bytového domu po technickej a ekonomickej stránke, bude vypracovaná konkrétna ponuka služieb spolu s návrhom podmienok správy domu.

Referencie

Naše bytové domy v číslach

Bytové domy v našej správe majú celkovú obytnú plochu 235 893 m2 a vlastníci v nich ročne spotrebujú približne 161 300 m3 studenej vody a 82 332 m3 teplej úžitkovej vody. Na zabezpečenie tepelnej pohody v nami spravovaných domoch je potrebných 15 296 574 kWh tepla.

Každoročne v nami spravovaných bytových domoch realizujeme viaceré projekty, ktoré sú zamerané hlavne na ich obnovu, zvýšenie hodnoty majetku ich vlastníkov a samozrejme aj na úspory nákladov.

Na realizáciu týchto projektov využívame vo veľkej miere aj prostriedky zo ŠFRB, EBRD, úvery z komerčných bánk.

Za posledné 4 roky sme realizovali projekty zamerané na obnovu bytových domov v celkovej hodnote viac ako 1 milión EUR, pričom v domoch kde sa tieto projekty realizovali boli dosiahnuté úspory nákladov viac ako 30%.

Výber z našich referencií

...pripravujeme...

Partneri

Na základe dlhodobej spolupráce s našimi obchodnými a profesnými partnermi Vám môžeme odporučiť spoluprácu na vysokej odbornej a kvalitatívnej úrovni s nasledovnými spoločnosťami:

 

Poisťovne

Servis a správa výťahov

Služby realitných kancelárií

Vodoinštalatéri

  • Penciak, spol. s.r.o.
  • Miroslav Poliak MIPOL s.r.o.
  • Kello Jozef

Elektro

Plyn

Čistenie potrubí

Deratizácia, dezinsekcia a monitorovanie škodcov

Energetické projektovanie a inžinierska činnosť

Stavebné, projekčné a inžinierske činnosti

Energetické certifikáty

PO a BOZP

  • Labaj Vladimír
  • Halahija Ján

 

 

Sadzobník poplatkov

Ochrana osobných údajov

Kontakty

Exteriér

INTEN - EURA, správa domov, s.r.o.

M.Pišúta 1119 / 23

031 01 Liptovský Mikuláš

Interiér

Klientské centrum

044 / 552 39 00


Otváracie hodiny klientského centra

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: zatvorené
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8:00 - 12:00

Vedenie spoločnosti:

Technické oddelenie:

Ekonomické oddelenie: